గ్యాలరి

Video Gallery

భువనేశ్వరి పీఠం లో దేవి నవరాత్రి మహోత్సవములు సందర్భముగా జరిగిన కార్యక్రమములు

భువనేశ్వరి పీఠం లో దేవి నవరాత్రి మహోత్సవములు సందర్భముగా  బాలా పూజ చేస్తున్న సిద్ధాంతి గారు

చెండి హోమము చేస్తున్న భక్తులు

Paper News-Gopi Sarma

Ammavaari Peetham Lo Adbhutham

Amma Vari Swayam prakaasham

ఆషాడ శుద్ధ అష్టమి భువనేశ్వరి అమ్మ వారి ఉద్భవము {జన్మ] సందర్భముగా పూజ అర్చనాది హోమ అనంతరము అమ్మవారి తేజస్సు [ఒక్క నిమిషం]

Gallery News In Astrology

nine-games

9″ title=”www.teluguastrology.net” src=”http://www.teluguastrology.net/wp-content/uploads/2012/05/www.teluguastrology.net_.bmp” alt=”" />