Menu

Rasi-Types

Rasi

 

 

రాశులు – ఆకార స్వరూపాలు, లక్షణాలు

రాశి స్వరూప లక్షణాల ద్వారా జాతకుని లగ్నం గాని,రాశి గాని ఉన్నప్పుడు ఆయా లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. జాతక చక్ర విశ్లేషణలో జాతకుని స్వభావ లక్షణాలు తెలుసుకోవచ్చును.

మేషరాశిలో జన్మించినవారి లక్షణాలు
ఈ రాశివారికి దూకుడు ఎక్కువ. అంటే మేషమంటే గొర్రె. గొర్రెకు ఉండే తీవ్రత, ధైర్యం, శక్తి, కలహాశక్తి, ఆలోచన లేకుండా అడుగుముందుకేయడం ఉంటుంది. అలాగే ఈ రాశి వారి లక్షణాలు ఉంటాయి. సూక్ష్మగ్రాహులు, ధన సంపాదనాపరులు, ఉపకారబుద్ధిగలవారు, పట్టుదలతో కార్యసిద్ధిని పొందుతారు. అనారోగ్యమును లెక్కచేసే రకం కాదు.

వృషభరాశిలో జన్మించినవారి లక్షణాలు
వృషభరాశి అంటే ఎద్దు. ఈ రాశివారు స్ధిరత్వం కలిగి ఉంటారు. పోషించే స్వభావం, ఎత్తైన భుజాలు, పెరిగిన కండలు, కాంతి కల కన్నులు, విశాలమైన ముఖం, గొడ్డు చాకిరీ చేస్తారు. ఓర్పు, సహనం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇతరుల ఆధీనంలో ఉంటారు. ఇతరులకు బాగా సహాయపడతారు. ఆరోగ్యవంతులై ఎల్లప్పుడు సంతోషము కలిగిఉంటారు. ఉద్యోగ నిర్వహణ మందు నేర్పరులు, పనులను, వాయిదావేయడం అంటే ఈ రాశి వారికి ఇష్టముండదు.

మిధునరాశిలో జన్మించినవారి లక్షణాలు
మిధునరాశిది పురుషుడు ఒక చేత్తో గధ, స్త్రీ ఒక చేత్తో వీణ ధరించిన స్వరూపం. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు యుక్తాయుక్త జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటారు. అంతేకాదు వీరు మానవతా దృక్పదం కలిగి ఉంటారు. ఒకరి కోసం ఒకరు అనే భావన, వైవిధ్యం, కొంతకాలం ఆర్ధిక ప్రతికూలత, కొంతకాలం ఆర్ధిక అనుకూలత, రెండు వృత్తుల ద్వారా ఆదాయం కలిగి ఉంటారు. ఎక్కువగా కోరికలుకలవారు, విలాస వస్తువులకై విరివిగా డబ్బు ఖర్చు చేయుదురు. ఎవరినైనను నమ్ముతారు. ఒక్కొక్కప్పుడు మోసపోవుచుందురు.

కర్కాటక రాశిలో జన్మించినవారి లక్షణాలు
ఆలోచనాపరులై కార్యనిర్వహణము చేస్తారు. ఆశలు అధికం. పట్టుదల కృషి విడువక కార్యసిద్ధిని పడయుదురు. తప్పించుకొనే తెలివితేటలు, స్వతంత్రత, అపకారం చేయుటకు వెనకాడకపోవటం, జల భూచరమైన ఆటుపోటులు, వృద్ధి క్ష్యయాలు, మొదలైన లక్షణ ద్వయం కలిగి ఉంటారు.

సింహరాశిలో జన్మించినవారి లక్షణాలు
సింహం. మృగ స్వభావం, బిగ్గరగా అరుచుట, గాండ్రించుట, భయం కలిగించుట, స్వేచ్ఛగా సంచరించుట, జంకు బొంకు లేకపోవుట, అందరిని మించిపోవాలనే స్వభావం, న్యాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. విద్యాబుద్దులు కలిగి ఉంటారు. ఉన్నతికోసం పాటుపడుదురు. వృత్తి ఉద్యోగములలో రాణిస్తారు. శత్రువర్గమును ఉపేక్షించరు.

కన్యరాశిలో జన్మించినవారి లక్షణాలు
సముద్రంలో తెప్పపై ఒక చేత్తో దీపం, ఒక చేత్తో సస్యమును ధరించిన స్త్రీ. కన్య పుష్పవతి కాని స్త్రీ. విశేషమైన ఊహాలు, సిగ్గు, బిడియం, దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడుటకు భయం, సభలో మాట్లాడుటకు బెరుకు. అమాయక ప్రవర్తన కలిగి ఉంటారు. పెద్దల అండ లేనిదే ఏ పని చేయలేరు. స్త్రీకి ఉండే వాత్సల్యం, అభిమానం, బంధు ప్రేమ. తన బాధను, శ్రమను ఇతరులు గుర్తించాలనే భావం కలిగి ఉంటారు. లేమిలోపుట్టి లేమిలోనే అంతరింతురు. మధ్యలో ఔన్నత్యమును పొంది సుఖజీవనము చేయగలుగుతారు.

తుల రాశిలో జన్మించినవారి లక్షణాలు
త్రాసు ధరించిన పురుషుడు.  సమాజంలో వర్తకుడు త్రాసు ధరిస్తాడు.స్ధిర చిత్తమును కలిగి ఉంటారు. ధర్మాధర్మముల విచక్షణ, సమయోచితంగా ప్రవర్తించుట, ఇతరులకు సహాయపడుట, అవకాశాలు, ధనం, కాలం, సాధనాలు సరిగా వినియోగించుట, చిన్న వస్తువులను, సంఘటనలను సరిగా గుర్తుంచుకోవటం. ఆరోగ్యవంతులై ఐశ్వర్యములను లెక్కించక మిత్రులకు ఉపకృశి గావింతురు. కృషించి పనులు చేయుదురు.

వృశ్చికరాశిలో జన్మించినవారి లక్షణాలు
వృశ్చికం అంటే తేలు. తేలు కనపడితే జనం చంపుతారు. కనుక ఇతరుల నుంచి తనను కాపాడుకోవటం కోసం రహస్య ప్రవర్తనం కలిగి ఉంటుంది. వృశ్చిక రాశి వారికి రహస్య ప్రవర్తన ఉండే సూచనలు. తనకు ఈ మాత్రం హాని కలగకుండా చూసుకొనుచు.. ఇతరులకు హాని కలిగించు మాటలు, పనులు చేయుదురు. వృశ్చిక రాశి వారు పగ కలిగి ఉంటారు. పౌరుషవంతులై ఏదో ఒక పని చేయుచునే ఉందురు. ఎవరినీ కూడా ఖాతరుచేసే రకం కాదు. ఉన్నదానితోనే సంతృప్తిపడుదురు.

ధనుస్సురాశిలో జన్మించినవారి లక్షణాలు
నడుము కింది భాగం అశ్వ రూపం కలిగి వీళ్ళు ధరించిన మానవ రూపం. ధనుర్ధారుడికి ఉండే ఏకాగ్రత, కార్యదీక్ష, పట్టుదల కలిగి ఉంటారు. కదలిక లేని స్వభావం, ఇతరుల ఆదేశానుసారం నడుచుకుందురు. చాలాజాగ్రత్తగా అన్ని విషయాలు పర్యవేక్షింతురు. తెలిసినది తక్కువైనా ఎక్కువదానికే గురి చూస్తారు. చాలామందితో గూడ సరదాగా పనిపాట్లు చేయుచుందురు.

మకరరాశిలో జన్మించినవారి లక్షణాలు
లేడి ముఖం కలిగి మొసలి రూపం కలిగి ఉన్న రూపం. లేడికి ఉండే సుకుమారం, లావణ్యత, నాజూకుతనం కలిగి ఉందురు. మొసలికి ఉండే పట్టుదల, పొంచి ఉండి అవకాశం రాగానే కబళించే స్వభావం, ఏమి ఎరుగని మనస్తత్వం, సమయం చూసి పట్టు పడతారు. పట్టిన పట్టు వదలరు. ఇతరుల కష్టసుఖములు ఆలోచించరు. తన పని పూర్తియైతే చాలును. చదువు సంధ్యలందు మనస్సులగ్నపరచి ఉన్నత స్థానమును పొందగలరు.

కుంభరాశిలో జన్మించినవారి లక్షణాలు
నీటి కడవ ధరించిన మానవ  రూపం. కొత్త నీరు, నవ జీవనం కలిగి ఉంటారు. ఈర్య అసూయలతో విద్యలు సాధిస్తారు. ధనము కొరకు పలుపాట్లు పడుతారు. సంకుచిత స్వభావము కలిగి ఉన్నందున పెద్ద పెద్ద అవకాశాలు పోగొట్టుకుందురు. బద్ధకస్తులు, చలనం లేక మొండిగా ఉండుట, ఏ విషయంలో అయిన త్వరగా బయట పడుదురు. సమర్ధులు, భద్ర పరుచుకుందురు.

మీనరాశిలో జన్మించినవారి లక్షణాలు
రెండుచేపలు ఒకదాని తోక వైపు మరొక చేప తల ఉన్నట్లుండే రూపం. సంగీత, సాహిత్యములపై ఆసక్తి. ధనమును గణించుటయేతప్ప, ఖర్చుపెట్టుట యెరుగరు. ఒకరిని చూసి మరొకరు సర్ధుకుపోవటం, నీటి ప్రవాహంలో ప్రయాణం. సమయమును బట్టి వృద్ధి చెందగలరు. ఎరవేస్తే వలలో పడుతారు. ఆశ చూపిస్తే లొంగిపోతారు. కొత్త వారితో స్నేహములు పెంచుకుందురు. ఆరోగ్యవంతులుగా జీవిస్తారు.