Menu

వార ఫలములు

Vaara Phalamulu – 21-07-2016 To 27-07-2016

Vaara Phalamulu
A professional Astrologer
#Weekly Predictions #Telugu Astrology #Vara Falalu #Rashi Predictions, Rashi, Rashi Falalu, #Weekly Astrology Predictions, Accurate Rashi Predictions, Telugu AstrologyPredictions
శనివారము కొన్ని పనులు వాయిదా వేయడము మంచిది. కష్టపడి మీ వ్యవహారాలను ప్రణాలికలను అమలుపరుస్తారు, ఈ సందర్బముగా కొన్ని వస్తువులు పోయే అవకాశముంది జాగ్రత్త. డబ్బు చేతికి అందుతుంది.
మీరు తీసుకొన్న నిర్ణయము తప్పుకాదని మీ సహచరవర్గము ఒప్పుకోంటుంది,ఆర్ధిక వ్యవహారాలు అన్ని అనుకూలమవుతాయి, కొత్త పనులు ప్రారంభించుతారు, కొన్ని ప్రలోభాలు మిమ్మలిని ఇబ్బందిలోనికి నెట్టుతాయి.

బ్యాంకు సంభందించిన ఋణప్రయత్నాలు ఫలించు తాయి,ఖర్చును అదుపు చేయలేక సతమతమవుతారు, కష్తపడి పనిచేసినప్పటికీ అనుకొన్న ఫలితమురాదు,వ్యాపార ఇబ్బందులు పోటీలు పెరుగుతాయి, మొహమాటమువల్ల కొన్ని పనులు వాయిదా వేయవలసి వస్తుంది.
మీ సమస్యను ఇతరులు గుర్తించుతారు, భార్యాభర్తల మద్య గొడవలు రాకుండా చుసుకోనుట మంచిది అవి ఉద్రేకానికి దారితియవచ్చు, కర్చులు మీ పరుధులను దాటుతాయి, శుభ కార్యక్రమ పనులు ఎక్కువ శ్రమతో సాధ్యపడే అవకాశముంది

గురువారము పనులకు కొంత ఆటంకమేర్పడు అవకాశమున్నది.మీ పధకాలను ప్రణాలికలను అభివృద్ధి చేయ్సే విషయముగా ఆలోచనలు సాగుతాయి, ఆదాయము అభివృద్ధి కరముగా వుంటుంది,  ఖర్చులు భారమగుతాయి శని వారము కొన్ని ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన వలసి రావచ్చు.


కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాలను పెంచుకొనుట మంచిదికాదు,ఉద్యోగములో పైవారి మన్ననలు పాడుతారు, సొంత సంస్థల ప్రణాలికలను అమలు పరుస్తారు, వ్యాపార వ్యవహారాలను అనుకొన్న స్థితిలో నిలబెట్టుతలో విజయము సాధిస్తారు.
ఇంట శుభ కార్యక్రకమ విషయమై చర్చ జరుగుతుంది.ఈ వారము ధనదాయము బాగుంటుంది, పట్టుదలతో ఎదుటవారిని మెప్పించి మిపనులు పూర్తి చేసుకో గలుగుతారు, మొత్తము మీద ఈ వారము ప్రసాంతము గానే వుంటుంది.
దైర్యముతో కొన్ని అవకాసాలను మీరు అందిపుచ్చు కొంటారు, .ఇంటిలోని పెద్ద వారి ఆరోగ్యము మందగించవచ్చు,మీ వారిని సంత్రుత్పి చెందించడానికి చాల ఇబ్బంది పడతారు, ధనము మంచినీరుల కర్చు పెట్టవలసి వస్తుంది, వ్యాపారము బాగా సాగుతుండడముతో డబ్బు ఇబ్బంది తగ్గుతుంది.

ఆర్ధిక వ్యవహారాలు అన్ని అనుకూలమవుతాయి,మొహమాటమువల్ల కొన్ని పనులు వాయిదా వేయవలసి వస్తుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించుతారు, కొన్ని ప్రలోభాలు మిమ్మలిని ఇబ్బందిలోనికి నెట్టుతాయి, ఇంట శుభ కార్యక్రకమ విషయమై చర్చ జరుగుతుంది.


బ్యాంకు సంభందించిన ఋణప్రయత్నాలు ఫలించు తాయి,ధనము చేతికి అందుతుంది, కష్టము అయినా కొన్ని పనులను సాధించి తీరుతారు ఉద్యోగ లాభాలు వ్యపారలాభాలు వుంటాయి, ఇతరుల విషయములలో జోక్యము వద్దు, దైవపర కార్యక్రమములలో పాల్గొంటారు.
మంచి సంపన్న కుటుంబాలతో పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి, వ్యాపారము బాగుంటుంది వ్యాపారములో కొత్త మార్పులు మీ అభివృద్ధిని సాటుతాయి , ఇంటిలో ఆరోగ్య లోపాలు తొలగి ప్రసాంతత నెలకొంటుంది, ఒప్పందాలు కలసి వస్తాయి, మీ పేరు ప్రతిష్టలు విస్తరించు అవకాశమున్నది.
వ్యాపారములో పోటి పెరుగుతుంది. అనుకోని సమస్యను ఎదుర్కొనవలసి రావచ్చు.వ్యవహారాలు పెరుగుతాయి, అనుకొన్న పనులు ముందుకు సాగుతాయి, కష్టమయినా కొన్ని పనులు పూర్తిచేయవలసి వస్తుంది, పిల్లలు మంచి విద్యా సంస్థలలో జేరుతారు.
———– చింతా గోపి శర్మ సిద్ధాంతి.

Vaara Phalamulu – 14-08-2016 To 20-08-2016

Vaara Phalamulu
A professional Astrologer
#Weekly Predictions #Telugu Astrology #Vara Falalu #Rashi Predictions, Rashi, Rashi Falalu, #Weekly Astrology Predictions, Accurate Rashi Predictions, Telugu AstrologyPredictions
ఎదుటవారిని మెప్పించి మీ పనులు పూర్తి చేసుకో గలుగుతారు, ఇంటిలోని పెద్ద వారి ఆరోగ్యము మందగించ వచ్చు,మొత్తము మీద ఈ వారము ప్రసాంతము గానే వుంటుంది.కొన్ని వ్యవహారాలు చక్క బెట్టడానికి కొంత సమయము అవసరము.
ధనము మంచినీరులా కర్చు పెట్టవలసి వస్తుంది, వ్యాపారము బాగా సాగుతుండడముతో డబ్బు ఇబ్బంది తగ్గుతుంది, సోమవారము కొంచెము శ్రమ పట్టుదల అవసరము.శనివారము కొన్ని పనులు వాయిదా వేయడము మంచిది.

అనుకొన్న పనులను విజయవంతముగా పూర్తి చేస్తారు, మీ సమస్యను ఇతరులు గుర్తించుతారు, చాల కస్టపడి పనులను పూర్తి చేయవలసి వస్తుంది, కర్చు మిమ్మలిని ఇబ్బందికి గురి చేయుట ధనము కోసము ఋణ ప్రయత్నము చేయుట జరుగవచ్చు.
కష్టపడినప్పటికీపని ఒత్తిడి తగ్గదు, కొన్ని పనులు ఏక పక్షముగా సాగుతాయి,బ్యాంకు పనులు వాయిదా వేయుట మంచిది, అనవసరపు విషయములు జోక్యము మంచిదికాదు, కొన్ని పనులు ఇతరులకు తెలియ కుండుట మంచిది.

మీ తెలివితేటలతో ఎదుటివారిని మెప్పించుతారు, డబ్బుచేతికి అందినప్పటికీ కర్చు పెరుగుతుంది, గురువారము బ్యాంకు విషయపు మద్య వర్తిత్వము మంచిదికాదు, పిల్లల చదువు విషయములో ఆలోచనలుచేస్తారు

శత్రువులు మిత్రులుగా మారుతారు, చాల కస్టపడి పనులను పూర్తి చేయవలసి వస్తుంది, కర్చు మిమ్మలిని ఇబ్బందికి గురి చేయుట ధనము కోసము ఋణ ప్రయత్నము చేయుట జరుగవచ్చు, తొందర పాటు నిర్ణయాలు వద్దు.

ఇంట శుభ కార్యక్రమ ఏర్పాట్లు జరుగుతాయి, ధనము అనుకోకుండానే చేతికి అందు అవకాశమున్నది, ప్రయాణాలు అనుకూలమవుతాయి, ఖర్చులు తగ్గుతాయి, వ్యాపార లావాదేవీలు అనుకూలము చేసుకొంటారు.
 తొందర పాటు నిర్ణయాలు వద్దు. ఈ వారము మీ సమస్యలు అన్ని పరిష్కరించు కొను అవకాశము లభించు తుంది,
శత్రువులు మిత్రులుగా మారుతారు,కస్టపడి మీరు అనుకొన్న పనులు సాధించు కొంటారు, గురువారము పనులకు కొంత ఆటంకమేర్పడు అవకాశమున్నది.

మీ స్నేహితులే మీపట్ల విరోధులుగా మారే అవకాశముంది, ఒక సమస్య విషయములో మీభార్య సహాయము అవసరమవుతుంది, ప్రముఖుల సహాయముతో మీ వ్రుత్హి వ్యాపారాలను పెంచడానికి ప్రయాతాలు చేస్తారు,సోమవారము కొంచెము శ్రమ పట్టుదల అవసరము.

అన్ని పరిష్కరించు కొను అవకాశము లభించు తుంది, ధనము అనుకోకుండానే చేతికి అందు అవకాశమున్నది, ప్రయాణాలు అనుకూలమవుతాయి, ఖర్చులు తగ్గుతాయి, వ్యాపార లావాదేవీలు అనుకూలము చేసుకొంటారు.
డబ్బు నిలకడ కష్టము. ఈ వారమంతా మీకు శుభ దాయకముగానే వుండి  వారముచివరలో మాత్ర్హము ఇబ్బందిని కలుగ జేయవచ్చు, ఇంటికి సంబందించిన విషయాలను పరిస్కరిమ్చుతారు, పెద్దవారి కలయికతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేయగలరు.
డబ్బు ఇబ్బంది వున్నా గురువారానికి తొలగుతుంది, ఆర్ధిక ప్రణాళికలు ముందుకు సాగుతాయి, అనుకొన్న విజయము కలుగుతుంది, కొన్ని పనులను మద్యలో అపినప్పటికి అవి క్రమముగా సాగుతాయి, విద్యార్ధుల విజయాలను నమోదుచేస్తారు.
———– చింతా గోపి శర్మ సిద్ధాంతి.

Vaara Phalamulu – 07-08-2016 To 13-08-2016

Vaara Phalamulu
A professional Astrologer
#Weekly Predictions #Telugu Astrology #Vara Falalu #Rashi Predictions, Rashi, Rashi Falalu, #Weekly Astrology Predictions, Accurate Rashi Predictions, Telugu AstrologyPredictions
సంతాన విషయముగా భార్యాభర్తల మద్య చర్చ జరుగుతుంది, కొన్ని కార్యాలు విజయవంతముగా సాగుతాయి, ఖర్చులు విపరీత మగుతాయి, కోపగించిన వారే మివద్ధకు వస్తారు, వ్యపారములో పోటి పెరుగుతుంది.
వ్యాపారము పోటీలు పెరగవచ్చు, అనుకొన్న పనులు సాగక ఇబ్బంది పడతారు, శుభ కార్యక్రమ ఆహ్వానాలు వుంటాయి, శుక్రవారము కొత్తవారితో ఒప్పందాల విషయములు చర్చిచ కుండా ఉండుట మంచిది.

భార్యాభర్తల మద్య గొడవలు రాకుండా  చూసుకోనుట మంచిది అవి ఉద్రేకానికి దారితియవచ్చు, ఖర్చులు మీ పరుధులను దాటుతాయి, శుభ కార్యక్రమ పనులు ఎక్కువ శ్రమతో సాధ్యపడే అవకాశముంది.
గృహ అవసరాలకు మార్పులకు తగిన సమయము,వ్యాపారము అభివృద్ధి కరముగా వుంటుంది, ఇంటికి సంబందించిన పనులను పూర్తిచేయగాలుగుతారు, ఉద్యోగులకు తమతమ ప్రాంతాలకు తిరిగి వెళ్ళే అవకాశమున్నది.

వ్యసనాలవల్ల నష్టము, డబ్బు అందక చిరాకులు పెరుగుతాయి, ఇంటిలో శుభకార్యక్రమ విషయాలు వివాహ సంరబాలు వుంటాయి, మద్య వర్తిత్వము వల్ల మీరు మాట పడే అవకము వుంది.

మి మిత్రుల  అవసరము మీకు కలుగుతుంది, మీకు దూరముగా వున్న వారు దగ్గరవుతారు,  ఒకరినే విశ్వసించి పెట్టుబడులను పెట్టె విషయములో జాగ్రత్త వహించండి, మంగళవారము కొంత డబ్బు నష్టము కలుగవచ్చు

ఆదాయము వ్రుద్దిచెండుతుంది, ఇంటిలో శుభ కార్య ఆలోచనలు శుభాన్ని సూచిస్తాయి, దైర్యముతో కొన్ని అవకాశాలను మీరు అందిపుచ్చు కొంటారు, నూతన పెట్టుబడుల విషయములో ఆచితూచి వ్యవహరించుట మంచిది.
శ్రమతో అనుకొన్న పనులకు సంభందించిన వ్యవహారాలను చక్కబెడతారు, వ్యాపారము లాభాముగానే వున్నస్పటికి కొంత మందగిస్తుంది, ఆదివారము స్థల వివాదాలకు ముఖ్యమైన చెక్కుల విషయములోను దూరముగా వుండండి.

సోమవారము కర్చు పెరుగుతుంది, డబ్బు సమస్యలు పెరుగుతాయి, ఎప్పటినుంచో వున్నా ఒక సమస్యను తొలగించుకొనే అవకాసామొస్తుంది, స్థిర నిశ్చయముతో ముందుకు సాగుట మంచిది.

సమయానికి కావలసినవి అందుకొంటారు, బాకీలు వసూలుకాగాలవు, బ్యాంకు కు సంబందించిన విషయాలలో మద్యవర్తిత్వము వద్దు, ఉద్యోగులకు పని భారము పెరుగుతుంది.
ఇంటిలోని వారి ఆరోగ్య ము మందగించ వచ్చు,దూరపు చుట్టరికాలు మళ్ళి బలపడతాయి, కొత్త వ్యక్తుల వల్ల మీ ఇంటిలో మీ పిల్లల విషయములో సమస్యలు రావచ్చు జాగ్రత్త వహించండి. డబ్బు విషయములో జాగ్రత్త వహించుట
తొందర నిర్ణయాలు మంచివికావు, ఆదివారము మరింత చిరాకులు ఉండవచ్చు, కొంతమంది మిత్రుల సహాయము అందుతుంది. భుధవారం ఖర్చు అధికముగా వుండవచ్చు. ప్రయాణములో ఒక సమస్య కలుగ వచ్చు.
———– చింతా గోపి శర్మ సిద్ధాంతి.

Vaara Phalamulu – 31-07-2016 To 06-08-2016

vaara-phalamulu
A professional Astrologer
#Weekly Predictions #Telugu Astrology #Vara Falalu #Rashi Predictions, Rashi, Rashi Falalu, #Weekly Astrology Predictions, Accurate Rashi Predictions, Telugu AstrologyPredictions
చెల్లించ వలసిన బాకి తిర్చడముతో మనస్సు కుదుట పడుతుంది, కొన్ని చిరాకులు కలిగినప్పటికీ వ్యవహారాలను కష్ట పడి పూర్తి చేయగలుగుతారు, వ్యాపారం అంతగా బాగుండదు, అందరిని గుడ్డిగా నమ్మవద్దు.
కోపతాపాలకు పోవద్దు అవి మిమ్మలిని ఇబ్బందికి గురిచేసే అవకాశమున్నది, ఖర్చులు మీ అదుపులో వుండవు, శుభ కార్య క్రమానికి హాజరవుతారు, మిత్రులే మిమ్మలిని ఇబ్బందికి గురి చేసే అవకాసము వున్నది.

ఈ వారము మీకు ధన పరముగా చాల అభివృద్ధి కనపడగలదు, నూతన వ్యవహారాల ఒప్పందాలు ఉండగలవు, కొత్త వ్యక్తులతో సంప్రదింపులు సమావేశములు ఉండగలవు, భుధవారం కొన్ని ముఖ్యముఅయిన విషయాలు చర్చకు వస్తాయి.
ఈ వారము మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు వుంటాయి, కొన్ని దగ్గరకు వచ్చిన అవకాశములు చేజారుతాయి, పెద్దల ఆగ్రహానికి గురి కావలసి వస్తుంది, ఊహించని ఖర్చులు మిమ్మలిని ఇబ్బందికి గురిచేయ వచ్చు, ఆరోగ్యము జాగ్రత్త వహించండి.

పూర్వము పూర్తికాని పనులను విజయ వమ్థముగా పూర్తి చేస్తారు, ధన ఆదాయము పేరుగ గలదు, ముఖ్యమైన వ్యక్తుల పరిచయాలు కలుగుతాయి, కొన్ని విషయాలలో చిరాకులు వుండ వచ్చు, బదిలీలు ఉండగలవు.


సమస్యలు తగ్గుతాయి, పూర్వము ఉన్న అందోళన తగ్గుత్గుంది, మీ సమయస్పూర్తి తెలివి తేటలతో నెగ్గుకొని రాగలరు, ఇతరుల విషయంలో ధన పర వ్యవహారాలలో దూరముగా ఉండుట మంచిది, ఆర్దికముగా పరవలేదనిపిస్తుంది.
నూతన వ్యవహారాలు విజయ వన్థముగా పూర్తి చేస్తారు, ఇల్లు బందు మిత్రులతో సందడిగా వుంటుంది, కొన్ని విషయములలో మీరు మోస పోవచ్చు తగు జాగ్రత్త వహించుట మంచిది, కొన్ని పనులను పట్టుదలతో సాధించు కొంటారు.
క్రిత వారము కంటే ఈ వారము బాగుండ గలదు, వ్యాపార అనుకూలతతో పాత బాకీలు తిర్చ గలరు, నూతన వ్యక్తుల పరిచయాలు ఏర్పడా గలవు, ధన విషయములో ఎవ్వరిని నమ్మి డబ్బు ఇచ్చుట మంచిది కాదు, సోమవారము పనులను వాయిదా వెయ వలసి రావచ్చు.

పై అధికారులలో గుర్తింపు లభించగలదు, అనుకోకుండా వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగ పరుచు కోనుట మంచిది, తెలియని స్త్రీ ల విషయములో తగు జాగ్రత్త అవసరము, ధన వ్యవహారాలు అనుకూలము.

ప్రయాణములు వుండ గలవు, మీకు ఈవారము అనుకూలముగానే వున్నది, ధన ఆదాయము పెరుగ గలదు,వృత్తి పరముగా లాభము సూచించు చున్నది. నూతన వ్యక్తులతో పరిచయాలు కలుగగలవు, మీ పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగ గలవు.
దైవ క్షేత్ర దర్శనానికి ప్రయత్నాలు వుంటాయి , పిల్లల విషయముగా ఆలోచన ఒక కొలిక్కి వస్తుంది, ధనము అవసరానికి అంద గలదు, ఆస్తికి సంబందించిన కోర్ట్ వ్యవహారాలూ ఓకే కొలిక్కి వస్తాయి.
ముఖ్యమైన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడ తాయి, వ్యవహారాలలో మీదే పై చేయిగా ఉండగలదు, వాహన ప్రమాద సూచనలు వున్నాయి తగు జాగ్రత్త వహించండి, ఆదాయ వ్యయాలు సరి సమానముగా ఉండగలవు.
———– చింతా గోపి శర్మ సిద్ధాంతి.

Vaara Phalamulu – 24-07-2016 To 30-07-2016

Vaara Phalamulu
A professional Astrologer
#Weekly Predictions #Telugu Astrology #Vara Falalu #Rashi Predictions, Rashi, Rashi Falalu, #Weekly Astrology Predictions, Accurate Rashi Predictions, Telugu AstrologyPredictions
దూరము అయ్యిన బందువులు దగ్గరవుతారు, ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో మీ మాటే వేదంలా వుంటుంది, ఆర్ధికముగా కూడా బాగుండగలదు, నూతన గృహనికి విలువ అయ్యిన వస్తు సామగ్రి అమర్చు కొంటారు.
సమయానికి ధనము చేతికి అందడముతో మనస్సు కుదుట పడుతుంది, శుభ కార్యాల ఖర్చు అధికముగా వుండడముతో కొంత రుణాన్ని చేయవలసి రావచ్చు, అక్కరలేని విషయాలలో కల్పించుకొని మాట పడతారు.

మీ అవసరానికి తగ్గ ధనము మీ చేతికి అంద గలదు, నూతన వ్యవహారాలు అనుకూలించ గలవు, పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి, ఇంట బందుమిత్రుల హడావుడి నెలకోన గలదు, ఆర్ధికముగా నిలబడుతకు నూతన ప్రణాళికలు మొదలు చేపెట్టుతారు.
ఊహించని విధముగా ధనము అధికముగా ఖర్చు కాగలదు, సమస్యలు పెరుగుతాయి, మానసిక ఆందోళన పెరుగుతుంది, నిందలుకూడా పడవలసి రావచ్చు, ఓపికతో పనులు పూర్తి చేయ వలసి వుంటుంది, ఉద్యోగములో మార్పులు స్థాన చలనములు వుందా వచ్చు

ఆర్ధికముగా బాగున్నప్పటికీ ఖర్చులు ఇబ్బంది పెట్ట గలవు, ఇంట శుభ కార్యక్రమ ఆలోచనలు ఫలిమ్చుతాయి, పెద్దల సహాకారము కూడా లభించ గలదు, కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలలో మీ నిర్ణయము సరి అయినదిగా ఉండగలదు.


వచ్చిన అవకాశములను వినియోగించు కొనుటయే మంచిది, ధన పర వివాదము ఒకటి సమసి పోగలదు, నూతన వ్యవహారాలకు శ్రీ కారము చుట్టుతారు, ఖర్చులు చిరాకు పెట్టగలవు, గురువారము వ్యాపార వ్యవహారాలలో తగు జాగ్రత్తతో మెలుగుట మంచిది.
శత్రువుల పై విజయం సాధిస్తారు, ఈ వారము అనుకూలముగానే ఉండగలదు, భూ సంబందిత వ్యవహాలు మీకు అనుకూలించ గలవు, కొన్ని అనుకోని ఖర్చులు వుండ గలవు, ఇంటిలోని పెద్దలకు అనారోగ్య సూచనలు వున్నవి, ప్రయాణములను వాయిదా వేయుట మంచిది.
ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో మీ సహాయము ఇతరులకు అవసరము అవ్వగలడు, ధన పర రాబడి పెరుగుతుంది, కొపాన్నిఅదుపులొ ఉంచు కొనుట మంచిది, కొన్ని విషయములలో అనుకోని సమస్యలు ఏర్పడ గలవు.

జాయింటు వ్యపారాలలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి, ఈ వారము మీకు అంత అనుకూలముగా లేదు, పనులలో జాప్యము ఉండగలదు, కొన్ని వ్యవహారాలను పూర్తి చేయలేక పోతారు, ఖర్చులు అధికముగా ఉండగలవు.


సోమవారము పనులు మందగిస్తాయి, అక్కరలేని విషయాలలో తల దూర్చవద్దు, వ్యాపారము బాగుండ గలదు, ధన పర వ్యవహారాలు అభివృద్ధి కరముగా వుంటాయి. ఖర్చులు అనుకూలము, ప్రయాణాలలో విలువ అయ్యిన వస్తువులు జాగ్రత్త.
ప్రయాణాలు తప్పక పోవచ్చును, తొందర పాటు వల్ల కొన్ని విషయములలోనష్టపోవలసి వస్తుంది, ఆర్ధిక పర చిక్కులు నెలకోన గలవు, శత్రువుల వల్ల నష్టము కలిగే అవకాశమున్నది, కొత్త వ్యాపారమునకు సరి అయ్యిన సమయము కాదు.
పట్టింపులకు పోవుట మంచిదికాదు, వ్యాపార వ్యవహారాలు అభివృద్ధి కరముగా వుండ గలవు, పెద్దల ఆదరాభి మానములు ఉండగలవు, బ్యాంకు పర వ్యవహారాలలో తగు జాగ్రత్త అవసరము, మద్య వర్తి వ్యవహారాలలో జోక్యము మంచిది కాదు.
———– చింతా గోపి శర్మ సిద్ధాంతి.

Vaara Phalamulu – 17-07-2016 To 23-07-2016

Vaara Phalamulu
A professional Astrologer
#Weekly Predictions #Telugu Astrology #Vara Falalu #Rashi Predictions, Rashi, Rashi Falalu, #Weekly Astrology Predictions, Accurate Rashi Predictions, Telugu AstrologyPredictions
కుటుంబములో సమస్యలు పరిష్కారము అయ్యినప్పటికి, వ్యాపారపర లావాదేవీలు ఇబ్బంది పెడతాయి, కొత్త విషయములను వ్యపారమును పెంచే ఆలోచనలు అనుకూలమగుతాయి, కొత్తగా పరిచయము అయిన స్త్రీల విషయములో తగు జాగ్రత్త మంచిది.
ఈ వారము మీ సమస్యలు అన్ని పరిష్కరించు కొను అవకాశము లభించు తుంది , ధనము అనుకోకుండానే చేతికి అందు అవకాశమున్నది, ప్రయాణాలు అనుకూలమవుతాయి, ఖర్చులు తగ్గుతాయి, వ్యాపార లావాదేవీలు అనుకూలము చేసుకొంటారు.

గృహ అవసరాలకు మార్పులకు తగిన సమయము, వ్యాపారము పోటీలు పెరగవచ్చు, అనుకొన్న పనులు సాగక ఇబ్బంది పడతారు, శుభ కార్యక్రమ ఆహ్వానాలు వుంటాయి, శుక్రవారము కొత్తవారితో ఒప్పందాల విషయములు చర్చిచ కుండా ఉండుట మంచిది.
రాబడి కొంత తగ్గుట వల్ల కర్చులు పెరిగినట్టు అనిపించుతుంది, ఇంటిలో ఆడవారి వైఖరి మనస్తాపానికి గురుచేస్తుంది, గురువారము ప్రయాణము లో అపశ్రుతి కలుగవచ్చు జాగ్రత్త వహించుట మేలు, మీ అమ్మాయి విషయములో ఆలోచనలో పడతారు.

 శుభ కార్య ప్రయత్నాలు ఒక కొలిక్కివచ్చి అనుకొన్న పని అవుతుంది, ధనము అధికముగా కర్చుచేస్తారు, ఇంటిలోనివారికి బట్టలు వస్తువులు కొంటారు,ఒక అనుకోని సమస్య జటిలమవుతుంది దానినుచి కొంత ఇబ్బంది తప్పకపోవచ్చు.


ఇంటిలోనివారి దూరపు బదిలీ మిమ్మలిని బాధకు గురిచేస్తుంది, పనులు జాయిగ సాగినప్పటికీ అనుకొన్న పనులు పూర్తి చేయగలరు, వ్యాపార లావాదేవీలు దగర వుండి చూసుకోనుట మంచిది, ఒక వస్తువు కొనే విషయములు తర్జన బర్జనలు తప్పవు.
అన్నివిషయములయందు నిలకడగా రాణిస్తారు,కుటుబ బాధ్యతలలో మున్డువుంటారు, ప్రజలలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది, పై అధికారుల ఆదరణను పొందుతారు,సమస్యలను దాటడానికి చేసిన ప్రయత్నము ఫలిస్తుంది.
కొన్ని తెలియని విషములకు దూరముగా వుండుట మంచిది, ఒక వస్తువు విషయములో తర్జన బర్జనలు తప్పవు,  విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్హ అవి మిచేతిని దాటే అవకాశమున్నది, వ్యపారలాభములు అందిపుచ్చుకొంటారు.

ఆరోగ్యవిషయములో జగ్రత్హ వహించడము మంచిది,ఇంటి లో బార్యతో గొడవ సద్దుమనుగుట వల్ల ఇద్దరిమద్య సఖ్యత నెలకొంటుతుంది,కొన్ని వ్యవహారాలు బెడిసికోత్తవచ్చు జగ్రత్హ,భుధవారము అనవసరపు విషయాలకు పోకండి.


ధనమ ఖర్చు పెరుగుతుంది, పట్టుదలకు పోయి మిత్రులతో తగవు పెట్టుకోవద్దు, కొన్నిపనులను వాయిదా వేయవలసి వస్తుంది.ఒక చెక్కుకాని మధ్యవర్తిత్వ వ్యవహారముగని మిమ్మలిని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు జాగ్రత్త వహించండి.
వ్యాపారము మార్పు దిశగా మీ ఆలోచనలు సాగుతాయి, ధన సంబందిత వ్యవహారాలు మందకోడిగా సాగుతాయి, ఖర్చును అదుపులో ఉంచలేక చాలా ఇబ్బందికి గురవుతారు, కొన్ని విషయాలలో చూసి చూడక ఉండుట మంచిది.
దూరము అయ్యిన బందువులు దగ్గరవుతారు, ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో మీ మాటే వేదంలా వుంటుంది, ఆర్ధికముగా కూడా బాగుండగలదు, నూతన గృహనికి విలువ అయ్యిన వస్తు సామగ్రి అమర్చు కొంటారు.
———– చింతా గోపి శర్మ సిద్ధాంతి.