మాస ఫలములు

వైశాఖమాస ఫలములు 30- 04-2014 నుండి 28-05-2014

వైశాఖమాస ఫలములు  
30- 04-2014 నుండి 28-05-2014 వరకూ

మేషం 

ఈ నెలలో మీకు ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాసము వున్నది ప్రదమార్ధము అంతహ చాలా జాగ్రత్తగా వుండాలి, అనుకోన్నపనులు ధనపర లావాదేవీలు అనుకూలముగా వుండవు, ద్వితీయార్ధములో మిత్రుల సహకారముతో కొన్ని పనులను నిరవేర్చు కొందురు,దూర ప్రయాణములు లాబించును. 

వృషభం

ఆరోగ్యము జాగ్రత్తగా చూసుకోవలసిన సమయము, విందు వినోదములు, బందు మిత్రుల కలయిక, శుభ కార్యక్రమములు మరియు ఆర్ధిక లావాదేవీలకు అనుకూల కాలముగా చెప్పా వచ్చును, గవర్నమెంటు పర కార్యక్రమములలో విజయాన్ని పొందు అవకాశము కలుగును, గృహ నిమ్ర్మాన కార్యక్రమములు పూర్తి చేస్తారు. 

మిదునం

ఈ నెలలో ప్ర్ధమార్ధముబాగున్నది ద్వితీయార్ధము లో చేసే పనులలో ఆటంకాలు, అనుకోని సమస్యలు, చిక్కులు, కొత్త కొత్త సమస్యలు, అనుకోని విరోధాలు, కోర్టుమరియు ప్రభుత్వపర చిక్కులు, ఆకస్మికముగా అనుకోని సంఘటనలు, శత్రువుల విజయము ఈ విధముగా ఇనెల ఉండగలదు . 

కర్కాటకం

ఈ నెల మీకు మంచి కాలముగా చెప్పవచ్చు, గ్రహానుకూలత వాల్ల మీకు వ్రుత్తి పరముగానేకాక వ్యాపార పరముగా కూడా బాగున్నది, బందుమిత్రుల సహాయముతో శుభ కార్యక్రమములు పూర్తి చేస్తారు, ఇంట భార్య భర్తల మధ్య అవగాహనా ఏర్పడగలదు, కొత్త పరిచయాలు అనుకూలించ గలవు. 

సింహం

ఈ నెలలో పూర్తికాని ఆర్ధిక పర పనులను విజయ వన్థముగా పూర్తి చేస్తారు, ఎన్ని ఇబ్బందులు వున్నా ధైర్యముతో కార్య విజయాన్ని పొందుతారు, సంతన పర విషయములో సంతోషం కలుగగలదు, శత్రువులపై విజయాన్ని పొంద గలరు, రాజకీయ నాయకుల పరిచయాలు పెద్దల ఆదరణ వుండ గలవు. 

కన్య

ఆర్ధికముగా నిలద్రొక్కు కొనడముతో కొంత ప్రశాంతత ఏర్పడ గలదు, మిత్రుల సహాయము, వాహన, గృహ సౌఖ్యములు, శత్రువుల పై విజయము లాభము, స్త్రీ మూలక లాభ సౌఖ్యములు, సంఘములో పేరు ప్రతిష్టలు, బంధువులతో విందు వినొదములలొ పాల్గొనుట ఇటువంటి పలములు ఈ నెలలోఉండగలవు.  

తుల

ధన ఆదాయము బాగున్నప్పటికీ ఖర్చులు అధికముగా ఉండుట వల్ల కొంత ఇబ్బంది కలుగ వచ్చు, ఇంటిలోని వారికి కొంత ఆరోగ్య లోపములు తలెత్త వచ్చు, ఋణము చేయ వలసి రావచ్చును, ప్రయాణముల యందు విరోధములు కల్గు అవకాశమున్నది, ఈ విధముగా ఇనెల వుండ గలదు. 

వృశ్చికం

డబ్భు మంచినీళ్ళ వలే ఖర్చు చేయుదురు,కుటుంబ విషయాలలో అభివృద్ధి కలుగ గలదు, భు సంబందిత వ్యవ హారములను చక్క బెట్టుదురు, అవసరము లేని విషయముల జోలికి పోకుండుట మంచిది, బ్యాంకు వ్యవహారములలో మధ్య వర్తిత్వము మంచిదికాదు, కొన్ని అవమానములు కూడా కలుగ వచ్చు. 

ధనస్సు

ఈ నెల మీకు మంచి సమయముగా చెప్పా వచ్చు,వ్యపారము నందు లాభము, వృత్తి యందు వృద్ధి, ప్రయాణ లాభములు, పూర్తి కాక ఆగిన పనులు పూర్తి అగుట, ఇంట శుభ కార్యకమమును చేయుట, ఇవి అన్ని ఈ నెల మీకు గ్రహ అనుకూలత ఉండుట చే జరుగును, దైవక్షేత్ర దర్శనం. 

మకరం

మీ పట్టుదలతో మీ పనులను సాధించు కోగలరు, రజకీయ అనుకూలత ఏర్పడ గలదు, కార్య సిద్ధి లాభములు, ఆర్ధిక లావాదేవిల అనుకూలత ఏర్పడ గలదు, ఇంట సంతాన పర శుభ వార్తలు, నూతన స్త్రీ సాంగత్యము, కొత్త మిత్రుల పరిచయాలు, వ్యాపార లాభములు వుండ గలవు. 

కుంభం

ఈ నెలలో మీరు ఆరోగ్య లోపములను ఎదుర్కొన వలసి రావచ్చును, ఇంట సహాయ సహకారములు లభించును, శత్రువులపై విజయము సాదించుదురు, వ్యాపార పరముగాను వృత్తి పరముగాను కూడా మీకు లాభము కలుగును, మొత్తము మిద ఈ నెల మీకు అనుకూలమే. 

మీనం

కుజుని ప్రభావము వాళ్ళ మీకు బందు మిత్రులతో విరోధము, కోపము, అనవసరపు విషయములలో జోఖ్యమువల్ల సమస్యలు, అన్న దమ్ముల మధ్య విరోధాలు కలుగుట, ఉద్రకము పడుట జరుగ గలదు, వాహనము నడిపెటప్పుడు తగు జాగ్రత్త అవసరము, నెల ఆఖరులో సుభ ఫలములు వున్నవి.  
                                          చింతా గోపి శర్మ సిద్ధాంతి 

Maasa Phalmulu – మాస ఫలములు,Telugu Astrology

చైత్రమాస ఫలములు 31-3-2014 నుండి 29-4-2014 వరకూ

మేషం

ఈ నెల మీకు అంత అనుకూలముగా వుండదు., శుభ కార్యములు వాయిదా పడుట,ఆరోగ్య భంగములు,  సంతాన పరముగా సమస్యలు,అపజయములు, వృత్తి వ్యాపారములలో అనుకోని చిక్కులు, వాహన ప్రమాదములు, మిమ్మలిని ఇబ్బందికి గురి చేసే సంఘటనలు, అవమానములు, శత్రువుల వల్ల ఇబ్బందులు ఇటువంటి ఫలిథములథొ ఈమాసము వున్నది. 

వృషభం

ఈ నెల మీకు అన్ని విధములా అనుకూలమైన కాలముగా చెప్ప వచ్చు, కొత్త వ్యాపారాలు, నూతన గృహ వ్యవహారాల, నూతన వాహన ప్రాప్తి ఇటువంటి శుభ పలములు వున్నవి,  భందు మిత్రుల సహయము కూడా మీకు లభించ గలదు సంతాన పరముగా కూడా శుభ పలములో గోచరించు చున్నవి,  సంఘములో కూడా పేరు ప్రతిష్టలు పొందుతారు. దైవక్షేత్ర దర్శనము. 

మిధునం

ఈ మాసము మీకు గ్రహ అనుకూలత వల్ల మీకు అన్ని విధములగా లాభిమ్చును, బందు మిత్రుల కలయిక, వాహన సౌఖ్యం, ధన ఆదాయము పెరుగుట, కొత్త వారితో పరిచయాలు, స్త్రీ మూలక లాభాలు నూతన గృహ వస్తు ప్రాప్తి, ఆరోగ్యము కుదుట పడుట ఇటువంటి మంచి పహములె వున్నవి. 

కర్కాటకం

కొన్ని సమస్యలు కొంత వేదన కలిగింఛి ఇబ్బందికి గురి చేయ గలవు,  నప్పటికీ వృత్తి వ్యాపారాలు లాభించ గలవు, ప్రయాణాలలో జాగ్రత్త వహించుట మేలు, ఆదాయ వ్యయములు సమానము, శ్రమ అధిక మయితేగాని ఫలితము అనుకూలముగా వుండదు, వాహనము నడిపెటప్పుడు తగు జాగ్రత్త అవసరము. 

సింహం

ఈ రాసివారికి ఈ మాసములో ప్రదమార్ధము అంత అను కూలముగా లేదు, ద్వితీయార్ధము కొంత బాగున్నది, ప్రధమర్ధములొ కొన్ని పనులు నిలిచి పోవుట,  ,ఆర్ధికముగా దెబ్బ తినుట జరుగగలదు, ద్విథెయార్ధములొ మిత్రుల సహకారముతో కొంత మేర లాభము కలుగును , శుభ కార్యములు, స్త్రీ సౌఖ్యం. 

కన్య

ఈ మాసము లో మీకు వృత్తి వ్యాపారముల యందు అనుకోని ఇబ్బందులు, ఆటంకములు కలుగును, గ్రహ సంచారము అనుకూలముగా లేక పోవుట వల్ల మిత్రులతోను భందువులతోను విరోధములు మరియు చిరాకు కలిగే సమస్యలను ఎదుర్కొందురు, ఆరోగ్య లోపములు తలెత్తే అవకాసము వున్నది, ఆదాయ సమస్యలతో ధైర్యం సంనగిల్లగలదు. 

తుల

ఈ నెలలో మీకు మంచి చెడు మిశ్రమ పలితాలు గోచరించు చున్నవి,ఆదాయానికి మించిన కర్చులను కుజ గ్రహము సూచించుచున్నది, మానసికముగా కొంత ఇబ్బంది పడుదురు, ఋణములు కూడా చేయ రావలసి వచ్చును, ఇంటిలోని సమస్యలు తగవులు తలెత్తే అవకాశమున్నది, వ్యాపారములో మిశ్రమ ఫలములు ఉండును. 

వృశ్చికం

ఈ మాసము మీకు అను కూల మాసముగా చెప్పవచ్చు, ఇంటియందు శుభ కార్యక్రమములు జరుపుతారు, వృత్తి వ్యాపారములు ముందంజలో వుండ  గలవు, ధన ఆదాయము వృద్ధి కాగలదు, ఖర్చులు ఉన్నప్పటికీ అవి ఉపయుక్తముగానే వుండ గలవు,  కొత్తపరిచయాలు స్త్రీ సోఖ్యము. 

ధనస్సు

మీకు ఈ మాసములో ఆర్ధిక పరముగా సంతృప్తిని ఇస్తుంది, వృత్తి వ్యాపారములు మంచి రాణింపులో ఉండగలవు, బందు మిత్రుల సహాయముతో గృహ ప్రయత్నములు సఫలము కాగలవు, సంతాన విషయములో కలిగిన చిరాకును తొలగించు కొంటారు, కొన్ని అధికారములు పొందుతారు. 

మకరం

ఈ మాసము మీకు ఆదాయ వృద్ధిని ఇవ్వ గలదు, ఆర్ధిక పరముగానూ వృత్తి వ్యాపార పరముగానూ బగున్నది, ఆరోగ్య ము కూడా సహకరించ గలదు, నూతన వస్త్ర వస్తు ప్రాప్తి, నూతన వాహన ప్రాప్తి, గృహ ప్రాప్తి కూడా వుండే అవకాసము సూచించు చున్నది, నూతన మిత్రులు పరిచయం కాగలరు. 

కుంభం

ఈ మాసములొ అష్టమ కుజ ప్రభావము వల్ల కొన్ని చిరాకులు తప్పక పోవచ్చును, దెబ్బలు తగిలే అవకాసము వున్నది, వ్యాపార పరముగా మాత్రము ఇబ్బంది ఉండక పోవచ్చు, భందు మిత్రులతో విరోధములు శత్రు భయము ఉండగలదు, ఉద్యోగములో స్థాన మార్పులు ఉండగలవు. 

మీనం

ఈ మాసము మీకు అన్ని విధములుగా బాగున్నది, ఆదాయము పెరుగును, వృత్తి వ్యాపారములు రాణించును, ఆరోగ్య లోపములు వున్నవి తగు జాగ్రత్త వహించండి, మిత్రుల సహకారముతో ఒక కార్యమును సిద్ధింప చేసు కొందురు, గృహములో శుభా కార్యక్రమములు జరుపుదురు. 
 
                                                        చింతా గోపి శర్మ సిద్ధాంతి 

 

      వైశాఖ  మాస ఫలములు

వివాహ విషయములో సందేహములు

పెండ్లి విషయములో కొన్ని సందేహములు .

జ్యేష్టులకు వివాహము చేయవచ్చునా ?

                   వధువు , వరుడు ఇద్దరు జ్యేష్టులు అయినప్పుడు  జ్యేష్ట మాసము లో వివాహము జరిపించ కుండా మిగిలిన మాసములలో జరిపించవచ్చు . త్రి జ్యేష్ట కాకూడదు { అనగా మూడు జ్యేష్ట లు } మరియు వధూ వరులు ఇద్దరు జ్యేష్ట నక్షత్రము అయినపుడు, జ్యేష్ట మాసము లో వివాహము జరిపించరాదు. 

జాతకము ఒకరికి ఉండి మరొకరికి లేనప్పుడు ఏంచెయ్యాలి ?

జాతకములు వదూవరులకు ఇద్దరికీ ఉన్నప్పుడు వారియొక్క జన్మ నక్షత్రముల ప్రకారమే వివాహ ముహూర్తము  లగ్ననిర్ణయము జరగాలి,  వరుని జన్మ నక్షత్రము వధువు నామ నక్షత్రము కలిపి వివాహలగ్నం నిర్ణయం చేయవచ్చు,  నామ నక్షత్రము కూడా సరిపడక పొతే వధువుకు పేరు మార్చి అనుకూలమైన పేరు తో వివాహము చేయవచ్చు, ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ వరుని పేరును మార్చరాదు. .
అన్నదమ్ములకు ఒక ముహూర్తములో వివాహము చేయరాదు,కనీసము ఆరు మాసముల తేడా అవసరము,  ఒకే  తల్లికి జన్మించిన అన్న చేల్లిలకు గాని అక్క తమ్ములకు ఈవిధి వర్తిచదు, ముందు కుమార్తె వివాహముచేసి ఆతరువాత కుమారుని వివాహము చేయవచ్చు.

Luckey Numbers In Stars

అదృష్ట సంఖ్యలు 

సంఖ్యా శాస్త్ర రిత్యా జన్మ లేక నామ నక్షత్రములకు సంబందించిన సంఖ్యలు 

అశ్వని – మఖ – మూల = 7 
భరణి – పుబ్బ – పూర్వాషాడ = 6
కృత్తిక – ఉత్తర – ఉత్తరాషాడ = 1
రోహిణి – హస్త – శ్రవణం = 2 
మృగశిర –  చిత్త – ధనిష్ట = 9
ఆరుద్ర – స్వాతి  – శతబిషం = 4 
పునర్వసు – విశాఖ – పూర్వభాద్ర = 3
పుష్యమి – అనూరాధ -ఉత్తరాబాద్ర  = 8
ఆశ్లేష – జ్యాస్త – రేవతి = ౫
ఇవి జీవితాంతము ఒకటే ఉండును,  ఉదాహరణకు హరి పునర్వసు కావున విరి అదృష్ట సంఖ్య 3 ఈ విధముగా అదృష్ట సంఖ్య తెలుసుకోవచ్చు.